Knights of the Pearls

Ludmilla Lammers, Heerhugowaard

Home
Even voorstellen
Laatste nieuws
Rasinfo
Onze honden
Pups
Foto's
Training
In memoriam
Literatuur
Links
Contact
Tips/info opvoeding Tips/info jachttraining      
         

Tips en informatie jachttraining

 

 

- uitstekende jachttrainingstips (algemeen, markeren en dirigeren) onder tabje 'trainingstips'

- heelwork aanleren zonder straf/dwang

- leren apporteren

- de neus van de hond

- reglementen jachthondenproeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jachttraining

Jachttraining zou je m.i. kunnen beschouwen als een gespecialiseerde vorm van gehoorzaamheidstraining. Zeker na de basis gehoorzaamheid zie ik voordelen van jachttraining boven GG (gedrag & gehoorzaamheid). Eén voordeel ten opzichte van de reguliere gehoorzaamheidstraining is dat u nadrukkelijk leert steeds weer op andere plekken te trainen en de hond dus al vlot gaat veralgemeniseren: wat hier geldt, geldt elders ook. Daarnaast vergroten de afwisseling en uitdaging die een goede jachttraining biedt, het plezier in de training. Dat geldt overigens niet alleen voor de Flatcoated, maar vaak ook voor z'n baas.
Echter, een goede hondenschool en goede baas zorgen er natuurlijk voor dat ook GG - of welke training dan ook -  een feest is, waarvan een Flatcoated zich gemakkelijk laat overtuigen!

Al vaak heb ik gehoord van mensen dat ze geen jachttraining met hun hond doen, uit angst dat hun hond daardoor (meer) achter wild aan zal gaan jagen.
Het omgekeerde is waar. Juist middels jachttraining leert een hond dat er slechts geapporteerd e.d. wordt wanneer dit mag en dat levend wild gerespecteerd moet worden. Binnen een jacht is het tenslotte ondoenlijk dat een hond ongeschoten wild na zit. Dit zou ergerlijk zijn voor de jagers en gevaarlijk voor de hond!
Daarnaast is een retriever gespecialiseerd in het werk ná het schot en dient dus relatief makkelijk 'hazenrein' te kunnen worden. Hazenrein betekent dat hij niet meer achter levend wild aan jakkert.

Ook wanneer u geen grote ambities heeft met uw hond, is jachttraining een heel leuke manier om samen bezig te zijn, uw band te versterken en de algemene gehoorzaamheid te verbeteren. Een Flatcoated heeft van nature interesse en plezier in deze aktiviteit. Hij kan er zijn talenten benutten en ontwikkelen. Het enorme plezier en de voldoening die het de Flatcoated geeft om bijvoorbeeld te zoeken en/of apporteren  heeft al menig baasje geënthousiasmeerd voor deze hondensport.


De examenonderdelen van de KNJV-proef en clubdiplomadag

Een goede jachthond is gehoorzaam, betrouwbaar en trefzeker onder verschillende omstandigheden. Uiteraard wordt dit slechts bereikt middels een 'brede training'. Dat betekent onder meer dat er ervaring opgedaan moet worden met de opdrachten binnen verschillende omstandigheden, in diverse gebieden en met uiteenlopende verleidingen.
Zowel de KNJV als de diverse retriever rasverenigingen organiseren officiële jachthondenexamens in verschillende gebieden.

Op een KNJV-proef wordt gewerkt met wild (eend en konijn), de rasverenigingen maken gebruik van dummy's als apport. Een dummy is een canvas zak. De meest gebruikte heeft ongeveer de lengte van een eend en weegt een pond


C is het startniveau. De 5 C examen-opdrachten zijn:

  • Aangelijnd en los volgen naast de baas
  • Op commando +/- 30 meter afstand nemen van de baas en op fluitsignaal weer netjes terugkomen
  • Het 2 minuten uit zicht van de baas blijven, op een aangewezen plaats
  • Een apport te land halen, dat op +/-25 meter afstand wordt geworpen
  • Een apport uit diep water halen, welke vergezeld van geweerschot is geworpen

Daar waar gesproken wordt over een apport, wordt een 'modelapport' nagestreefd. Onder modelapport wordt verstaan dat de hond aan de zijde van zijn baas (‘de voorjager' in jachthondentermen) rustig en zonder piepen afwacht tot hij het commando krijgt om in actie komen; ook wel steadyness genoemd. Eenmaal ingezet, dient de hond snel en effectief het apport op te pakken en direct naar zijn baas te brengen, zonder onnodig verpakken. Het aanbieden doet hij keurig recht zittend voor de baas met opgeheven kop. En loslaten doet hij pas op commando.

Eenmaal in het bezit van een C-diploma is het mogelijk om deel te nemen aan de workingtesten van de retriever-verenigingen. Op een workingtest krijgen voorjager en hond een aantal niet-gestandaardiseerde, uitdagende, meervoudige apporten.

B is een gevorderd niveau. De C opdrachten worden nu uitgebreid met de 3 B-onderdelen, te weten;

  • Verloren apport. Dit apport heeft de hond niet zien of horen vallen. De hond moet er op vertrouwen dat er bij een zoekcommando wat te halen valt. Hij moet het geheel zelfstandig en volhardend zoeken mbv een effectief zoekpatroon - vaak in dichte dekking - en vervolgens apporteren.
  • Markeren. Dit is het onthouden en juist inschatten van de valplaats van een voor de hond zichtbaar geworpen apport, onder het lossen van een geweerschot, op een afstand van ongeveer 60 meter. Voor een correcte uitvoering van dit onderdeel moet de hond rustig wachten op het commando en er vervolgens blijk van geven dat hij de valplaats van het apport nauwkeurig heeft gezien en onthouden. Hij moet er dan ook in een vrijwel rechte lijn op af lopen en zijn neus mag pas naar de grond zakken als hij zich binnen een straal van ongeveer 5 meter van het apport bevindt.
  • Verloren apport over water. Om te kunnen starten met het zoeken zal de hond eerst op commando van zijn voorjager een breed water moeten overzwemmen. Niet alleen kunnen zwemmen is hiervoor  noodzakelijk, ook moet de hond verschillende soorten waterkanten kunnen op en af gaan en riet doorkruisen. Het apport ligt bij deze opdracht niet altijd even moeilijk verstopt. De moelijkheidsgraad van de zoekopdracht is doorgaans afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het water dat overgestoken moet worden.

In bezit van twee B diploma's, waarvan één met tenminste 68 punten, mag u deelnemen aan een workingtest en Meervoudige Apporteer Proef op B niveau.
Hiervoor is het zinvol dat u met de hond o.a. een 1e aanzet tot dirigeren, goed appel op afstand en sleepsporen heeft getraind.

Het A-niveau is een uitbreiding van eerder genoemde 8 onderdelen met de 2 A-onderdelen:

  • Dirigeren: het met fluit en armsignalen 'besturen' van de hond op flinke afstand.
  • Sleepsporen uitwerken, incl. hindernissen in het landschap.

Na het behalen van twee A diploma, waarvan één met tenminste 85 punten, kunt u deelnemen aan workingtesten en MAP's op A niveau. Zij met de best behaalde MAP-A resultaten worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Nimrod.


Zie ook de reglementen van de Orweja ('het rode boekje') en van de jachthondenproevencommissies van rasverenigingen.